Ana içeriğe atla

ASBÜKENT, kent, çevre ve yerel yönetimler alanında eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunur. ASBÜ bünyesinde yer alan Fakültelerle iş birliği içerisinde kent, çevre ve yerel yönetimler alanında interdisipliner bir yaklaşımla eğitim ve araştırma kültürü oluşturmayı amaçlamaktadır. Üretilen teorik ve kuramsal bilginin hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetimin kent ve çevre ile ilgili görev, yetki ve sorumluluğu olan kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması önemlidir. İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ağları, eğitim ve iş birliği çalışmaları geliştirilmektedir.

ASBU bünyesindeki lisans ve lisansüstü programlarda kent politikası, kent yönetimi, kent tarihi, yerel ve bölgesel kalkınma, yerel yönetimler, çevre politikası ve yönetimi ile benzeri yüksek lisans ve doktora dersleri açmak, kent, çevre ve yerel yönetim alanında lisansüstü programların sayısını artırmak için çalışmalar yürütülmektedir. İlgili çalışmalar sayesinde kent, afet, çevre ve yerel yönetimler alanında araştırmalar, makaleler, kitaplar yayımlanarak alana akademik katkı sağlanmaktadır. ASBÜKENT bünyesinde düzenlenen bilimsel etkinlikler ve eğitim programlarıyla ASBÜKENT yurtiçi ve yurtdışından araştırmacılar için bir çekim merkezi haline gelmektedir.

ASBÜKENT çalışmaları, aynı zamanda, doğrudan kamusal ve toplumsal fayda sağlamaktadır. Kent araştırmaları ve eğitimleri sayesinde başta Ankaralılar olmak üzere vatandaşların kentsel sorunlar, afetlere dirençlilik, çevre sorunları alanında toplumsal bilinç oluşturmaları ve kent yönetimi konusunda yerel yönetimlere katkı sağlamaları hedeflenir.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.